Deklarasyon

Deklarasyon

Emekten Yana Mühendisler Dayanışmaya çağırıyor!

İşsizliğin ve güvencesiz çalıştırmanın yaygınlaştığı, yasadışı çalıştırma koşullarının dayatıldığı günümüzde, mühendis kitlesinin her geçen gün gerek mesleki gerek ekonomik sorunları sürekli olarak artmaktadır. Aynı zamanda mühendislik meslek alanları da siyasal iktidarlar tarafından sürekli olarak çalışanlar aleyhine düzenlenmektedir. Ayrıca mühendislerin çalışma alanlarındaki örgütsüzlükleri ve bireysel davranma eğilimleri de bu tabloya eklenince emekten yana, üyelerinin haklarını savunacak, üyelerinin sorunlarının ülkenin sorunlarından ayrı olmadığından hareketle çalışmalarını yürütecek bir EMO’ya ve TMMOB’ye ihtiyaç da artmaktadır. Mevcut Oda örgütlülüklerinin yapısı ve çalışma anlayışları bu konuda ciddi eksiklikler içermektedir. 

Öncelikle Oda’lar üye potansiyelinin büyük bir kısmı ücretli çalışanlardan oluştuğu halde, ücretli çalışanların meslek alanları ve sorunlarını ele alacak olanakları yaratamamıştır. Oda’lar üye çoğunluğunun çalışma alanlarını ve mesleki yetkinliklerini anlamaktan uzak; meslek alanlarını piyasa koşullarına terk etmiş durumdadır. Bu koşullar altında birbirleri ile rekabet içinde yalnızlaşan mühendisler arasında Dayanışma ihtiyacı kendini dayatmaktadır.

Oda’lar mühendis emeğinin vasıfsızlaşmasına, meslek alanlarının niteliksizleşmesine karşı politikalar üretmek yerine, bu sürecin bir parçası olan sertifikalandırma, belgelendirme faaliyetleri yapmanın çabasındadır. Oda’lar giderek ticari işletmeler gibi davranarak şirket zihniyeti ile yönetilen, kar kaygısı güden kurumlara dönüşmüştür.

EMO özelinde ise her ne kadar son dönemde bazı faaliyetler kısıtlansa da, 2010 yılında EMO İktisadi İşletmesinin kurulmasıyla başlayan “ticarileşme” sevdası, zaman içerisinde Akreditasyon, Personel Belgelendirme, Test Ölçüm Merkezi’nin kurulması, A Tipi Muayene İstasyonu oluşumu gibi adımlarla devam etmektedir. 

Bizler mesleki demokratik kitle örgütü olarak Oda’ların, üyelerinin mesleki ve özlük sorunlarına sahip çıkan bir anlayış ile şekillenmesini, Oda yapısının emekçi mühendisleri temel alacak şekilde oluşturulmasını ve EMO yapısında demokratik bir değişim yaratılarak mühendislerin öz örgütünün inşa edilmesi gerektiğini savunuyoruz.

Bunun yolu mühendisler arasında Dayanışma oluşturmak, Oda örgütlülüklerine sahip çıkmak ve dönüştürmek için bir araya gelmekten geçiyor.

Bizler, EMO İstanbul Şube’den başlayarak EMO örgütlülüğü içerisinde, Oda süreçlerine ortak ilkeler ve çalışma anlayışı çerçevesinde müdahil olmak, meslektaş ve toplum ihtiyaçlarına uygun, üyelerinin haklarını savunan, meslek alanlarına giren konularda toplumsal bakış açısı ile çalışmalarını yürütecek bir EMO’yu oluşturabilmek için bir araya geliyoruz. 

Emekten Yana Mühendisler olarak tüm meslektaşlarımızı, Elektrik, Elektronik, Haberleşme, Biomedikal, Kontrol- Otomasyon mühendislerini bu Dayanışmayı örmeye ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.


Emekten Yana Mühendisler