EMO'daki tüm demokrat grup veya bireyleri bu metne imzacı olmaya çağırıyoruz.

28.07.2020

Değerli meslektaşlarımız,

Pandemi ile birlikte, var olan ekonomik ve siyasal krizin daha da derinleştiği zamanlardayız. Küresel düzeyde yaşanan kriz ülkemizde de başta ücretli çalışanlar olmak üzere her kesimden üyemizin yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu süreçte birçok ülkede, vatandaşlarına çeşitli ekonomik destekler sağlanırken ülkemizde destek paketleri yerine IBAN numarası gönderilerek emekçilerden “destek" istenmektedir.

İşsizliğin katlanmasına, halkın geçim olanaklarının daralmasına rağmen, siyasal iktidar  emeğin haklarına, emek ve meslek örgütlerine  saldırarak krizi fırsata çevirmeye çalışmaktadır. Bu amaçla kıdem tazminatını ortadan kaldırmaya, başta Barolar Birliği olmak üzere  TMMOB ve TTB yasalarını değiştirerek bu örgütlerin kamu yararına, halktan yana, demokrasi ve insan haklarından yana çalışmalarını engellemek istemektedir.

Bu koşullarda, Oda üyelerimizin büyük çoğunluğunu oluşturan ücretli ve işsiz mühendisler de toplumun her kesimi gibi krizden işsiz kalarak, yeni iş bulma ümidi azalarak, ekonomik hak kayıplarına uğrayarak etkilenmiştir. Hal böyleyken; EMO’nun 46. Dönem Yönetim Kurulu; siyasal iktidarın ve egemen sınıfın argümanlarını ve yöntemlerini kullanarak, pandemi nedeniyle azalan gelirlerini gerekçe göstererek, 4.4.2020 tarih 46/94 sayılı kararıyla çalışanlarının haklarına ilişkin;

  • Çalışanların emek örgütü sendikayı yok sayarak TİS’e rağmen sosyal hakların ödenmemesi, Mühendis teknik personelin maaşlarında %20 indirim yapılması
  • gibi hukuk dışı, antidemokratik ve gayri meşru kararlar almıştır.

EMO 46. Dönem Yönetim Kurulu Kararları Kabul Edilemez!

Görev süresi dolan, ancak pandemi sürecinde Genel Kurul’un ertelenmesi nedeniyle görev süresi uzayan EMO Yönetim Kurulu’nun bugüne kadar oluşmuş Oda’nın demokratik geleneklerine aykırı olarak Oda Koordinasyon Kurulu ve/veya Oda Danışma Kurulu’nda görüşülmeden, sendika ile anlaşmadan alınan bu karar anti-demokratiktir, ben yaptım oldu anlayışının Odamızda hayata geçirilmesidir.

EMO bir şirket değildir. EMO, bir mesleki demokratik kitle örgütüdür. Gerek TMMOB’nin gerekse Odamızın 60 yılı geçkin bir süredir biriktirdiği başta ücretli çalışan üyeleri olmak üzere tüm emeğiyle çalışanlara yönelik birikimleri ve refleksleri gözardı edilerek attığı bu adımlar kabul edilemez. Üyelerinin %90’ınının ücretli olması nedeniyle emek örgütü reflekslerine sahip olması gereken odalar, mali sorunlarını şirket refleksiyle çözemez.

EMO, çalışanlarının örgütlü olduğu sendikayı yok sayarak TİS’li personel hakkında, TİS kararlarına aykırı bir karar alamaz. Alınan karar hukuken geçerli olmayıp, Odamızı çalışanları ile mahkemelik duruma sürükleyeceği gibi daha büyük mali yükümlülüklerle karşı karşıya bırakacaktır.

Varlık nedenlerinin başında “üyesinin haklarını savunmak” olan bir odanın, kendi çalışanı olan meslektaşlarının maaşlarından resen kesinti yapması da kabul edilemez!

EMO YK’nın pandemi süreci boyunca üyelerinin durumunu tespit edip dayanışma geliştirmesi, hukuki destek vermesi, artan işsizliği azaltma amacıyla öneriler geliştirmesi (çalışma saatlerinin kısaltılması gibi) amacıyla emek örgütleriyle daha aktif ilişkiler geliştirmesi gereken bu dönemde sadece çalışanların haklarında haksız kısıtlamaya gitmesi kabul edilemez.

EMO’nun topluma karşı sorumluluğu mesleğimizin insanlığın faydasına yürütülmesinin koşullarını; üyesiyle, çalışanlarıyla ve halkın diğer kesimleriyle kol kola yürüyerek yaratmaktır.

EMO Yönetim Kurulu’nun üyesinin sorunlarından bu kadar uzak, Odamızın bugünlere dayanışarak birlikte geldiği çalışanlarını gözardı ederek aldığı, EMO ilkelerinden vazgeçmek anlamına gelen bu kararlardan ivedilikle geri dönmeye ve bu kararın altında imzası olan EMO Yönetim Kurulu üyelerini istifaya çağırıyoruz.

EMO ve demokratik kamuoyuna saygılarımızla,

Grupsal İmzalar

Emekten Yana Mühendisler

Devrimci Demorat Platform

Politeknik EMO

Bireysel İmzalar