Personel Arkadaşlarımıza Dönük EMO 46. Dönem Yönetim Kurulu'nun Aldığı Emek Düşmanı Kararlar Kabul Edilemez!

23.06.2020

EMO Mesleki Demokratik Kitle Örgütü Olmanın Gereklerini Yapmalıdır!

EMO mesleki demokratik kitle örgütüdür. Emekten ve halktan yanadır. Bu iki ilke TMMOB’nin ve EMO’nun temel ilkeleridir. Emekten Yana Mühendisler olarak EMO’nun bu ilkelerinden hareketle ülkemizin, halkımızın ve meslektaşlarımızın haklarını ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için mücadele veriyoruz. Salgın hastalıkla birlikte ağırlaşan ekonomik krizin tüm çalışanlar ve mühendisler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı Odamızda pek çok çalışma yapıyoruz.

Meslektaşlarımızın işten çıkarıldığı, çeşitli hak gasplarına uğradığı bu koşullarda EMO Yönetim Kurulu, 46/94 numaralı toplantısında aldığı kararlarla - ve personelle gerçekleştirilen görüşmelerdeki tüm tavırlarıyla - EMO’nun emekten ve halktan yana, demokrat geleneklerini hiçe saymış, emek düşmanı bir tavır sergilemiştir.

Yönetim Kurulu kararları kısaca, çalışanların sosyal haklarının belirlendiği toplu iş sözleşmesinde yer alan sosyal hakları ödemeyeceğini, zaten TİS kapsamı dışında bırakılan teknik elemanların maaşından da kesinti yapılacağını belirtiyor. Ayrıca şubelerin kısa çalışma ödeneği için başvurduğunu da biliyoruz. Aylardır hükümetin ve işverenlerin çalışanların haklarını tırpanlamak için neler yaptığını görüyoruz. Kısmi çalışma yasasıyla, ücretsiz izin uygulamasıyla çalışanların nasıl yoksulluğa mahkûm edildiğini, hastalığa ve ekonomik krize karşı savunmasız bırakıldığını görüyoruz. YK'nın bu kararları iktidarın ve sermayenin politikalarıyla örtüşmektedir ve bir mesleki demokratik kitle örgütü için utanç vericidir.

EMO'nun çalışanları ile ilişkisi sıradan bir işçi-işveren ilişkisi olarak ele alınamaz. Personel arkadaşlarımız, yıllardır süre gelen sosyal, ekonomik ve politik baskılar karşısında EMO'nun varlığını sürdürebilmesi için her türlü fedakârlığı göstermiştir. Buna rağmen bir araya gelip konuşarak çözüm aramak yerine fırsatçı ve tepeden inmeci bir şekilde sorunları çözeceğini düşünmek nafiledir. Bu kararlarla çalışanlarla kesilen bağlar, bir çözümün değil dağılmanın işaretidir. En basit hukuk çerçevesinde bile çalışma koşulları ve sözleşmeler çalışanların onayı olmadan değiştirilemez. Bu hukuksuzluğun sonu mahkemede biter ve bugün ödenmeyen meblağlar yarın faiziyle ödenir.

Diğer taraftan, salgın nedeniyle yapılamayan EMO Genel Kurulu, var olan yönetimin süresini zorunlu olarak uzatmıştır. Oda geleneklerine göre böyle bir durumda odayı zan altında bırakacak, sonraki yönetimleri bağlayacak uygulamalar yapılamaz.

TMMOB’ye dönük saldırı yasası iktidarın gündemindeyken, bu saldırılara karşı meslektaşlarımızı bir araya getirip ülke ve meslek onurumuzu savunması gereken Oda yönetimi, bu yönde neredeyse hiçbir çalışma yapmamış; ancak personellerimizin hakları söz konusu olunca aslan kesilmiştir. İktidarın TMMOB’yi yok etme saldırıları karşısında üye, çalışan ve yöneticilerin hep birlikte çalışması gerekliyken, Yönetim Kurulu’nun bu kararları; birlikte mücadeleyi olanaksız kılmakta, gündemi saptırmakta ve Oda itibarını zedelemektedir. EMO YK'nın bu kararları, TMMOB'a yapılan saldırılara karşı çıkarken dile getirdiğimiz kamu yararı, meslek onuru, çalışanların hakları ve ülkenin kaynaklarının korunması ilkeleriyle bağdaşmamakta; Oda bütünlüğünü bozarak her türlü mücadeleyi zayıflatmaktadır.

  • Ücretlerini düşürerek, özlük haklarını tırpanlayarak personelimizi yoksullaştıran,
  • EMO’nun demokrat ve emekten yana ilkelerini hiçe sayan,
  • Odamızı kendi personeliyle karşı karşıya getiren,
  • EMO’yu bölen ve TMMOB’ye yapılan saldırı karşısındaki mücadeleyi zaafa uğratan,
  • Hukuksal açıdan kaybedileceği belli olup ileride Odamızı daha büyük ekonomik sıkıntıya sokacak olan,

bu emek düşmanı kararlar derhal geri çekilmeli, kararlarda imzası olanlar derhal istifa etmeli, odanın demokratik kurullarında yaptıklarının hesabını vermelidir.

Emekten Yana Mühendisler

 

Not: 04.04.2020 tarihli, 46/94 nolu toplantı kararları: