Sorumlular Derhal Açığa Çıkarılsın!

10.02.2023

Sorumlular Derhal Açığa Çıkarılsın!

6 Şubat’ta Türkiye tarihinin en büyük depremlerini yaşadık. Binlerce insanımız beton ve demir yıkıntıların altında can verdi. Şehirlerimiz, ilçelerimiz neredeyse haritadan silindi. Yüreklerimiz yandı ve yanmaya devam ediyor. Hepimizin başı sağolsun.

Halklarımız depremin tüm yıkıcı etkisi ve sonuçlarıyla büyük oranda kendi imkanları ile baş etmeye çalışırken; hem zamana karşı yarışıyor, hem de eşi benzeri görülmemiş dayanışma örnekleri sergiliyor. Her türlü yardımın hayati önem arz ettiği bu kritik saatlerde, siyasi iktidar ise depremden zarar gören halklarımızın acil ihtiyaç duyduğu temel yardım ve destek mekanizmalarını kurmaktan aciz.

Emekten ve halktan yana mühendisler olarak soruyoruz:

 • Binlerce insanımızın ölümüne, sakat bırakılmasına sebep olan bu binaları kimler yaptı?
 • Binaların yapımına kimler onay verdi?
 • Kimler rant sağladı ve kimler bu tabutlukların yaratılmasına ön ayak oldu?
 • Yönetmelikler değiştirilmesine, standartlar artırılmasına rağmen yeni yapılar neden yıkıldı?

Bu soruların yanıtlarını bulmak ve bir nebze de olsa adaletin sağlanmasına katkı koymak bizim görevimizdir. Çünkü bizler bunu yapmaz isek; ‘99 Düzce depremi sonrasındaki adaletsizliklerin, cezasızlıkların daha büyüğü ile karşı karşıya kalacağız.

Kısa bir süre sonra arama-kurtarma faaliyetleri duracak ve enkazların ortadan kaldırılmasına başlanacak. Enkazların kaldırılması ile yıkılan yapılardaki deliller de ortadan kalkacak. Ve enkazlar kaldırıldığında sorularımızın ispatlı yanıtlarını alamayacağız. Sadece iddialar kalacak.

AFAD’ın Düzce depremi analiz raporunda şöyle deniyor: “Deprem sonrasında zarar tespit sürecinde eksik kaldık. Düzgün bir zarar tespiti ekibi kuramadık. İnşaaat mühendisi yerine öğretmen ve imamlardan ekip kurduk.” Görüldüğü gibi, zarar ve yıkım nedenlerini araştırıp, soruşturacak, nedenleri ortaya çıkaracak “heyetlerde” bizler yokuz. Bizler yoksak, sorumluların ortaya çıkarılması da mümkün olmayacak.

Yıkımın ve kayıpların bu denli büyük olmasının asıl sorumlularını bulmanın yegane yollarından biri enkazların bilimsel olarak incelenmesidir. Başta mühendisler olmak üzere, uzmanlardan oluşmuş bir heyet tarafından incelenen enkaz ve enkazdan alınan numuneler, yapının neden yıkıldığının delillerini sunacaktır. Bu doğrultuda bir an önce;

 • Enkazlardan beton karot, demir, etriye bağlantıları, kolon-kiriş bağlantıları numuneleri alınmalı (numune alınamasa dahi fotoğraflarla belgelenmeli),
 • Kullanılan bütün malzemelerin TSE ve diğer standartlara göre uygunluk kontrolü yapılmalı,
 • Yeni zemin etüdü yapılmalı ve eskisi ile kıyaslamalı,
 • Toplanan numunelerin proje ile uygunluğu karşılaştırılmalı,
 • Başta statik hesabı olmak üzere bütün hesapların kontrolü yapılmalı,
 • Şantiye defterleri ve diğer tutanakların yanında, yapı denetim firmalarının tuttuğu bütün belgeler incelenerek enkazlardan alınan numunelerle karşılatırılıp kontrol edilmeli,
 • Geoteknik ve statik hesapların yapılmasına dair standartlar kontrol edilmeli ve tasarım kriterleri gözden geçirilmelidir.

Ancak bu tespitler yapıldıktan sonra gerçek anlamda binanın neden ve nasıl yıkıldığı anlaşılabilir, hangi aşamalarda ihmaller olduğu tespit edilebilir, eksik ya da hatalı malzeme kullanılıp kullanılmadığı ve bunlara hangi yetkili/yetkililerin gözyumduğu ortaya konabilir.

Tüm halkımızı, bizlere reva görülen bu katliamın asıl sorumlularının açığa çıkarılması ve cezasız bırakılmaması için vereceğimiz adalet mücadelesine destek olmaya davet ediyoruz.

EMEKTEN YANA MÜHENDİSLER

(Foto kaynak: Bianet)

 

Etiketler