EMO’da Gericiliğe, Sağcılaşmaya, Gerici ve Faşistlerle İşbirliğine Karşı Çağrı - 1

18.03.2020

EMO’da Gericiliğe, Sağcılaşmaya, Gerici ve Faşistlerle İşbirliğine Karşı Çağrı - 1

EMO on yıllardır, meslektaşlarımıza, meslek alanlarımıza, ülkemize ve insanlığa karşı yapılan tüm saldırılara karşı durmuş toplumsal muhalefet odaklarından biridir. Odamız; nükleer santrallere, elektrik zamlarına, ülkemizin talan edilmesine, mühendislerin hak ve özgürlüklerinin ortadan kaldırılmasına karşı mücadelede en önde yer almıştır.

EMO, bu duruşu sebebiyle uzun yıllardır siyasal iktidarın hedefindedir. Oda seçimlerinde, destekçileri olan gruplar (Meslekte Birlik, Anadolu Mühendisler vb) üzerinden ele geçirilemeyen odamız; bugün bir yandan gelir kaynakları azaltılarak mali kıskaç altına alınmaya, öte yandan dolaylı saldırılar ile zayıflatılmaya çalışılmaktadır.

16 Şubat 2020 tarihinde EMO Ankara Şubesi 25. Dönem Genel Kurulu’nda siyasal iktidarın uzantısı Meslekte Birlik içinde yer alan anlayışlar ya da çevreler tarafından seçim sürecine açık bir şekilde müdahale edilmiş ve bu çevrelerin desteklediği liste EMO Ankara Şubesi seçimlerini kazanmıştır.

Meslekte Birlik Kimdir?

Belki yıllardır oda yönetimlerinin demokratlarda olmasından, belki toplumsal mücadelenin zayıflamasından, belki de ‘unutkanlıktan’ dolayı Meslekte Birlik’e karşı bugün alınması gereken tavır yeterince alınmamaktadır. Öyle ya, hafıza-i beşer nisyan ile maluldür!

Öyleyse bilmeyenlere anlatalım, unutanlara Meslekte Birlik’i tekrar hatırlatalım: 
Meslekte Birlik;

 • Mühendis emeğinin sermayeye peşkeş çekilip, ucuz iş gücü olarak kullanılmasıdır.
 • Mühendislerin işsizleştirilmesi, sermayeye yedek işçi ordusu yaratılmasıdır.
 • Mesleki ve özlük haklarımıza saldırıdır.
 • Mesleğin niteliksiz hale gelmesidir.
 • Meslek onurunun hiçe sayılmasıdır.
 • Mesleğin ve toplumun emperyalistlerin çıkarlarına göre düzenlenmesidir.
 • Kamu kurumlarının özelleştirilmesidir.
 • Kamu kaynaklarının ve doğanın sermayeye peşkeş çekilerek rant alanı yapılmasıdır.
 • Mühendislik öğrencilerinin nitelikli eğitimden uzak, sermayenin ihtiyaçlarına göre eğitilmesidir.
 • Öğrencilerin sermayeye, ucuz iş gücü olarak sunulmasıdır.
 • Kadınların çalışma hayatından dışlanmasıdır.
 • Meslek odalarının dinciliğin ve ırkçılığın odağı olmasıdır.
 • Meslek odalarının toplumsal muhalefetten koparılıp iktidarın sözcüsü olmasıdır.
 • Bilimin halkın çıkarına değil, sermayenin çıkarına kullanılmasıdır.

Meslekte Birlik;

 • 6. filonun karşısında secde edenlerdir.
 • ‘77 1 Mayıs’ını kana bulayanlardır.
 • 1978’de 7 TİP’li öğrenciyi katledenlerdir.
 • 12 Eylül zindanlarında işkence yapanlardır.
 • “Benim memurum işini bilir” diyenlerdir. 
 • “Babalar gibi satarım” diyerek ülkemizi satanlardır.
 • Madımak’ta 33 insanımızı yakanlardır.
 • 19 Aralık’ta hapishanelerde devrimcileri diri diri yakanlardır.
 • Hrant’ı sokak ortasında vuranlardır.
 • Kürt halkı için “Türk’ün karda yürürken çıkardığı ‘kart kurt’ sesidir” diyenlerdir.
 • Pozantı’da, cemaat yurtlarında çocuklarımıza tecavüz edenlerdir.
 • Abdocan’ı, Ethem’i, Ali İsmail’i, Berkin’i, Ahmet’i, Mehmet’i, Medeni’yi ve Hasan Ferit’i Gezi’de katledenlerdir.
 • Emperyalizmin çıkarları için halk çocuklarını başka ülkelere ölüme gönderenlerdir.
 • Kadını hor gören, saldıran, taciz edenlerdir.
 • Kendileri zevk-ü sefa sürerken hepimize açlığı, yoksulluğu reva görenlerdir.

 

6. Filo

Maraş Katliamı

12 Eylül İşkenceleri

Berkin Elvan

Örnekler çoğaltılabilir. Kısacası Meslekte Birlik, iyi olan ne varsa ona karşıdır. Meslekte Birlik siyasal iktidarın, gericilerin, sağcıların, sermayenin ve emperyalizmin dostlarının odalarımızdaki iz düşümüdür.

Meslekte Birlik’in “dağılmış bir grup” olduğu iddia edilse de EMO ve TMMOB’nin çeşitli odalarında bu adla listeler çıkmaya devam etmekte ve bazı şube seçimlerinde bu listeler seçimi almaktadır (1). Meslekte Birlik dağılmamıştır, doğrudan ve/veya dolaylı yollarla odalar içinde önemli bir tehdit olarak varlığını sürdürmektedir.
Bu yazı dizimizde niteliksel olarak bir fark olmadığı için geçmişte Meslekte Birlik içinde yer alan anlayış ya da çevreleri, gericiliğin ve faşizmin odalardaki sembolü olan Meslekte Birlik olarak adlandıracağız.

Faşistin, Gericinin “Ak”ı Karası, “İyi”si Kötüsü Olmaz. Faşist Faşisttir, Gerici Gericidir.

Baskının, zulmün, yoksulluğun ve yolsuzluğun hat safhada olduğu bir dönemdeyiz. Yıllardır halkçı politikaları söylemde bile olsa üretmeyi bir kenara bırakan “ebedi muhalefet partisi”, çareyi kendisine “İyi Parti” diyen gerici, faşistlerle ittifakta buldu. AKP zulmünden bıkan halka bu ittifak tek çözüm olarak dayatıldı ve kanıksatılmaya çalışıldı. Detayları farklı bir yazının konusu olmakla birlikte kısaca belirtmek gerekirse; MHP’den hiç bir farkı olmayan İyi Parti ile ittifakı halka dayatmanın hiçbir meşruiyeti yoktur.

EMO’da da Meslekte Birlik ile işbirliği yukarıda bahsettiğimiz kirli ittifakın odamıza yansımasıdır. EMO Ankara Şubesi 25. Dönem Genel Kurulu’nda bu süreç eski Meslekte Birlik şeflerinden Zafer Tekbudak (1) isimli kişi üzerinden örgütlenmiştir. Eski MHP’li yeni İyi Parti’li olan Zafer Tekbudak (2) bu tavrını “Pazar Günü yapılan seçimde Çağdaş Özgürlükçü Demokrat Mühendisler Grubunu destekleme kararı aldım.” diye yazılı ortamda açıkça beyan etmiş (3), kendi etkisi altındaki tüm gerici, faşist kitleyi seçimlerde örgütlü bir biçimde seferber etmiştir.

 1. http://www.anadoludabugun.com.tr/imo-da-sandiktan-meslekte-birlik-cikti-47615

  http://beyazgazete.com/haber/2018/1/2/meslekte-birlik-grubunun-baskan-adayi-aziz-hakan-altun-4258299.html

  http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=101539

 2. https://www.evrensel.net/haber/128059/emo-da-kiran-kirana-mucadele
 3. http://huroltasdelen.com/index.php/gundem/100-emo-secimleri-sonuc-degerlendirmesi

 

Yarın:

 • Meslekte Birlik’ten Demokratlar Arasındaki Yarışa Müdahale

 • Çağdaş Özgürlükçü Demokrat Mühendislerin Meslekte Birlik ile Açık İşbirliği