Meydan Boş Değil, Demokratlar Burada!

30.01.2023

Meydan Boş Değil, Demokratlar Burada!

Yönetemeyen siyasal iktidar; halkın her kesimine dönük soruşturma, tutuklama, işkence ve katliam politikalarıyla ömrünü uzatmaya çalışıyor. Açık şiddet politikalarının uzun vadeli sürdürülebilir olmadığının bilinciyle; halkta bilinç bulanıklığı yaratacak her türlü manipülasyon yöntemini de uygulamaktan çekinmiyor. Irkçı ve gerici eğitim sistemi ile düşünme ve sorgulamayı ortadan kaldırarak anti-bilimsel, idealist düşünceyi zihinlerde hakim kılmaya çalışırken, farklı kesimleri bölerek birbirine düşürmeye çalışıyor.

Siyasi iktidarın hedefinde en tepelerde, eksiğiyle gediğiyle de olsa örgütlü kalabilen sendikalar, barolar, odalar ve demokratik kitle örgütleri var. Yöneticilerinin tutuklanması, yasalarının değiştirilmesi, gelir kaynaklarının azaltılması gibi çeşitli açık saldırı yöntemleri ile tasfiye ve/veya sindirme hedefleniyor. Ancak iktidar kısa vadede açık şiddet ile elde edemediği sonucu, uzun vadede ideolojik hegemonya kurarak elde edebiliyor.

Toplumun genelindeki gericileşme ve sağcılaşma eğilimi odalamızda da katlanarak artıyor. Dün demokrat saflarda konumlanan bazı kişi veya gruplar zamanla iktidara baka baka iktidara benziyor. Solun gücünün düşmesi, odalarda geleneksel olarak kabul gören emekten ve halktan yana demokrat değerlerin aşınmasına, demokratik teammüllerin yok sayılmasına ve her türlü burjuva ayak oyununun geçer akçe olabilmesine yol açıyor. Birilerinin küçük iktidar hedefleri için gerçekler tersyüz edilmeye çalışılıyor.

Şaibeli Grup ve Onun Propaganda Yöntemleri

Toplumsal mücadelenin zayıflaması ve EMO’nun da bundan nasibini alması elbette ki bir sonuçtur. Bunun çok çeşitli nedenleri vardır ve bu nedenler tüm demokratlar tarafından etraflıca masaya yatırılmalı, analiz edilmeli ve süreci tersine çevirecek çözüm önerileri tespit edilerek uygulanmalıdır.

Emekten Yana Mühendisler olarak özellikle içinde bulunduğumuz dönemde ana odağımız; EMO’nun adım adım sağcılaşmasına dönük tüm devrimci, demokrat, ilerici, yurtsever, çağdaş mühendislerin ortak mücadelesinin örülmesidir. Bu ortak mücadelenin başarılı olabilmesinin ön koşulu ise demokratmış gibi görünen, ancak EMO’ya iktidarın açık saldırılarından daha fazla zarar veren sağcı, liberal, ilkesiz eğilimlerin tasfiyesidir.

Bu eğilimlerin başında;

 • Hemen her söyleminde devrimcilik ve demokratlıktan dem vuran,
 • 25. dönem (2020-2021) EMO Ankara Şubesi yönetimini Meslekte Birlik desteğiyle alan; gericileri kendi listelerinden delege yapan, (bkn: EMO’da Gericiliğe, Sağcılaşmaya, Gerici ve Faşistlerle İşbirliğine Karşı Çağrı - 2)
 • EMO 47. dönem yönetiminde ağırlığı oluşturup, EMO tarihinin belki de gelmiş geçmiş en kötü yönetimlerinden birinin omurgasını oluşturan,
 • Geçtiğimiz EMO ve Şube seçimlerinde;
  • yine üstü örtülü Meslekte Birlik desteği alan,
  • yüzlerce üyeyi sahtekarlık yaparak Şube seçimlerine kaydıran,
  • Ankara Şube yönetimi kendisinde olup Oda’nın her türlü olanağını kullanmasına rağmen, seçimlerde sonuncu olan,
  • demokratların oyunu bölen,
 • EMO 48. Genel Merkez Genel Kurulu’nda oluşturulan ortak demokrat listeyi bölmeye çalışan

Şaibeli Grup gelmektedir.

Bu Şaibeli Grup, 10.11.2022 ve 25.01.2023 tarihlerinde iki ayrı açıklama yaparak uzun yıllar sonra ilk defa neredeyse tüm demokratların ortak iradesiyle belirlenen 48. Dönem Yönetim Kurulu’na saldırmaya çalışmaktadır. Normal koşullarda cevap vermeye bile değmeyecek sığlıkta ifadeler ve çarpıtmalar olmasına, Oda süreçlerini takip eden demokrat kamuyonun bu sürecin çoğunluğunu bilmesine rağmen; konunun genel kitle nezdinde de açığa kavuşturulması ve tarihe not düşülmesi adına, demokratlar olarak kısa da olsa yanıt vermeyi önemli bulduk.

Şaaşalı ve süslü sözlerle süslenmiş, tepeden bakan, akıl veren, yönlendiren ve her şeyi biz biliriz edasında sarfedilen, hakaret, karalama ve manipülasyon için kurulan cümleleri dışında tutarsak;

 • 10.11.2022 tarihli metinin özü şu cümlede saklıdır: “Kirli yollarla delil üretme taktikleri ile EMO içinde ve dışında görev almış arkadaşlarımız yıldırılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca profesyonel kadroda çalışan arkadaşımız ise mobbinge maruz bırakılarak istifa ettirilmeye çalışılmakta (…)”
 • 25.01.2023 tarihli metnin özü ise şu cümlede saklıdır: “Kaybedilen EMO Ankara Şube Yönetiminin demokrat örgütlenme sekreterini görevden almaktan dahi çekinmeyen bu kişilerin motivasyonunu çok iyi biliyoruz. (...) demokrat mühendislerin kaybettiği EMO Ankara Şubesinin yurtsever örgütlenme sekreterini gözünü kırpmadan görevden alabilecek kadar rövanşist duygularına kurban olan kişilerin (...)”

Evet, birinci açıklama EMO Genel Merkezi eski müdürünün, ikinci açıklama da Ankara Şube eski örgütlenme sekreterinin işten çıkarılmasına dönüktür.

Şaibeli Grup; işten atılan kişilerin rövanşist duygularla atıldığını, mobinge maruz bırakıldıklarını ifade etmektedirler. Grup, Hitler’in propaganda bakanı Göbels’in;

 • Bir yalan ne kadar büyük olursa o kadar inandırıcı olur.
 • Bir yalanı ne kadar çok tekrarlarsanız insanların ona inanma ihtimalleri artar.

teknikleriyle akıllarınca konuyu saptırabileceklerini düşünmektedirler. Oysa her şey ayan beyan ortadadır.

Oda Tüm Kirli Unsurlardan Temizlenmelidir!

EMO Genel Merkezi tarafından yapılan soruşturmanın ortaya çıkardığı belgeler, kanıtlar sonucunda bu kişilerin;

 1. Personel yönetmeliğine aykırı, görev ve yetkilerini aşan tutum ve davranışlar içerisine girdiği,
 2. EMO Merkez ve Şube Genel Kurul ve seçimlerine yönelik, gerek otomasyon sisteminde, gerekse de fiili müdahalelerde bulunduğu,
 3. Evrakta sahtecilik yaparak alenen suç işlediği

sabittir.

Hal böyleyken; bu kişilerin “haksız yere”, ya da “rövanşist” duygularla işten çıkarıldığını, ancak gericilerle ittifak yapmak da dahil her türlü kirli işi yapabilen bir Şaibeli Grup savunur.

Kanıtlar biliniyorken, “yurtsever örgütlenme sekreteri”, ya da “demokrat müdür” safsatalarıyla kimseyi kandıramazsınız. Bu ahlaksızlığı savunmanız, çıkarlarınız doğrultusunda ne kadar ileriye gidebileceğinizi gösteriyor.

Emekten Yana Mühendisler olarak bugüne kadar demokrat Oda personelinin hep arkasında durduk ve durmaya devam edeceğiz. Ancak demokrat kültüre uymayan, etik ve ahlak dışı işler yapan, personel ve yöneticiler dahil herkesle, her grupla, iktidar ve onun uzantılarıyla mücadelemiz sürecektir. Hiçbir koşulda kol kırılır yen içinde kalır anlayışında olmayacak, tavırsız kalmayacağız.

Sonuç olarak bir kez daha tüm devrimci, demokrat, yurtsever, ilerici ve çağdaş mühendisleri EMO’nun ve ülkemizin sağcılaşmasına, gericileşmesine karşı ortak mücadeledeye çağırıyoruz.

Gücümüz Birliğimizdir!

 

EMEKTEN YANA MÜHENDİSLER