Sendika ‘Kapsam Dışı’ Uygulamasında Israr Ediyor. Mühendisler Düşman Değildir!

01.04.2023

Sendika ‘Kapsam Dışı’ Uygulamasında Israr Ediyor. Mühendisler Düşman Değildir!

20 Mart 2023 tarihli "EMO Bünyesinde Yeni TİS Süreci ve Hak Kısıtlayıcı / Anti-Demokratik Uygulamalar" başlıklı açıklamamızda, TİS de yer alan anti-demokratik uygulamalara son verilmesi, EMO’ya yakışır ve örnek bir TİS için, gerek yönetim gerekse de sendika tarafına önerilerimizi yapmış; “... TİS’de varlığını sürdüren bu anti-demokratik, hak kısıtlayıcı maddelerin ortadan kaldırılmasının zemini vardır ve her iki kesim de bu tarihsel görevi yerine getirmelidir.” temennisinde bulunmuştuk.

Ancak EMO bünyesinde sürmekte olan TİS süreci, 1 Nisan tarihindeki 2. görüşmede tıkanma noktasına geldi.

EMO Yönetimi Mühendislerin TİS Kapsamına Dahil Edilmesinde Israrlı

Elektrik Mühendisleri Odası 48. Dönem Yönetim Kurulu, uzun yıllar sonra birçok farklılıklarına rağmen bir araya gelen demokratların ortak tek listesi ile oluşturulmuş bir yönetim kurulu. Genel Kurul sürecinde EMO’nun sağcılaşmasına dönük mücadele vurgusu, EMO’nun demokrat geleneklerine sahip çıkılması vurgusu yönetim kurulu üyeleri tarafından sıklıkla dile getirildi.

Demokrat Mühendisler’in

  • emekten ve halktan yana olmak,
  • mühendislerin hak ve özgürlüklerini savunmak

temel ilkeleri doğrultusunda 48. Dönem Yönetim Kurulu, son TİS görüşmelerine Oda’da çalışan mühendislerin TİS kapsamına alınması hedefiyle oturdu. Mühendislerin örgütü olarak gereğini yapan YK, bu hedefin gerçekleşmesi için TİS masasında ısrarcı oldu.

Sendika Mühendisleri TİS Kapsamına Dahil Etmek İstemiyor

Mühendis personelin (teknik görevli) kapsam dışında tutulması gibi önemli bir hak ihlalinin ortadan kaldırılmasının Oda YK tarafından önerilmesine karşı, sendika her iki görüşmede de ayak diredi. Sözde bu talebe karşı çıkmıyor gibi görünen sendika, bahane diyebileceğimiz “önerisiyle” kapsam içi talebini yokuşa sürdü.

Çalışanların Haklarını Savunmakla Görevli Sendika Mühendislerin Kadro Puanının Düşürülmesini Öneriyor

Sözde “öneriye” göre sendika, mühendis kadro puanının büro görevlilerinin puanına eşitlenmesi koşuluyla kapsam içine alınma talebine onay vereceğini söylemektedir.

Şu anda TİS kapsamındaki kadro puanları aşağıdaki gibidir:

Bölge

İşyeri Katsayısı

Kadro Puanı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Mali Müşavir 1 1013
Teknik Görevlileri, Eğitim Merkezi Görevlileri, Yayın Görevlileri, Reklam Görevlileri, Kütüphane Görevlileri, Muhasebe Görevlileri, Büro Görevlileri Bilgi İşlem Görevlileri, Sempozyum/Kongre Sekreterleri, Norm Geliştirme Merkezi Uzmanları, Yardımcı Teknik Görevliler ve sendika üyesi diğer personel 1 913
Hizmetliler, Lokal Görevlileri 1 876

TİS kapsamındaki veya EMO Personel Yönetmeliği’ndeki kadro puanlarının hesaplanma biçiminden, doğruluğu veya yanlışlığından bağımsız olarak; sendika kendi üyesi olan bir mühendisin kadro puanını ve dolayısıyla ücretini düşürmeyi önermektedir.

Bir diğer açıdan değerlendirirsek; sendika mühendis olmayan personelin kadro puanını artırarak ücretler dengelemeyi önermemektedir. Mühendislerin kadro puanını düşürerek maaş kesintisi talep etmektedir. Bunun mühendis düşmanlığından başka adı yoktur. Sendika bu düşmanlığı başka bir yerde de yapmamakta, tam da taleplerini el ele vererek birlikte kabul eden demokrat bir mühendis odasında yapmaktadır. Bu tam bir aymazlıktır.

Eşit İşe Eşit Ücret Karikatürize Ediliyor

Mühendislerin ücretinin düşürülmesini öneren sendika, bunu emekçilerin yüzlerce yıllık "Eşit İşe Eşit Ücret" talebiyle teorize etmeye çalışmaktadır. Sendikaya göre "herkes ofiste çalışmakta ve aynı işi yapmaktadır. Dolayısıyla herkes aynı ücreti almalıdır."

Bu karikatür önermeyi yapan sendika, eşit iş yapılmasına rağmen yukarıdaki “eşit olmayan” kadro puanını yıllarca kabul etmiştir. Yine sendika aynı işi yapmalarına rağmen yeni işe başlayanla 10 yıllık kıdemi olan işçinin kıdem farkına hiçbir zaman itiraz etmemiştir. Sendikanın örgütlü olduğu başka işyerlerinde; “aynı işi yapan” çalışanlarla Oda’daki çalışanların farklı ücret alması da hiç bir zaman problem olmamıştır.

Ne zaman ki mühendislerin TİS kapsamına alınması gündem olmuştur, o zaman “eşit işe eşit ücret” şiarı akla gelmiştir.

Sendika, Mühendisleri Kapsam Dışında Tutarak Kendi Yetkisini Bile Riske Atıyor

Bilindiği gibi bir iş yerinde sendikanın TİS için yetkili olmasının koşulu, çalışan sayısının %50 + 1’inin sendikalı olmasıdır. Üye sayısı %50’nin altına düşerse, itiraz sonucunda sendikanın TİS yetkisinin düşmesi söz konusu olur.

Şu anda sendikaya üye sayısı bu sınıra çok yakındır. Odada mühendis sayısı hatırı sayılır orandadır. Ayrıca sendika, örgütlenmesinin önünde hiçbir engel olmamasına rağmen bir çok mühendis olmayan personeli de örgütleyememiş durumdadır. İstihdam edilen mühendis sayısının daha da artması sonucunda kendiliğinden yetkisiz bir duruma düşecektir.

Sendikayı bu durum bile rahatsız etmememektedir. Mühendisleri üye yapmamak (mühendislerin üyerliği için hiç bir özel çalışma yapılmamaktadır), TİS kapsamına almamak için sendika yetkisi bile riske edilmektedir.

Sendika İşçi Sınıfının Suni “Beyaz Yaka-Mavi Yaka” Ayrımına Çanak Tutuyor

Ücretli çalışan mühendisler; gerek üretim süreçlerinden aldıkları pay, gerek bu payı alış biçimleri, üretim araçlarına sahip olup olmama durumları göz önüne alındığında işçi sınıfının bir parçasıdır.

Bugün mühendisleri çok büyük bir oranı ücretli çalışandır. Yönetici kademesindeki sınırlı sayıda mühendisi dışında tutarsak, mühendisler “patronun adamı” değildir. Mühendis ve işçi omuz omuza hak ve özgürlükleri için yürüyebilir ve yürüyecektir. TİS kapsamına almamaya çalışmak bu ortak mücadeleyi de zedelemektedir.

Mühendisler İşçi Sendikalarında Örgütlenmelidir!

İşçi sınıfının tarihi boyunca önündeki en büyük engellerin başında işçi aristokrasisi oluşturan, sınıf mücadelesinin yerine ücret mücadelesini koyan sarı sendikalar gelmektedir. Oysa ki sınıf mücadelesi 3 kuruşun mücadelesi değildir. Bunun için milyonlarca insan buradaki haklar için bedel ödemiştir. Sınıf mücadelesi beyaz yaka-mavi yaka ayrımı yapmaksızın tüm sınıfın ortak mücadelesi ile kazanılacaktır. Bu noktada işçi aristokrasisinin sınıfı bölmeye çalışmasına da, mühendis düşmanlığı yapmasına da izin vermeyeceğiz.

TİS ve beraberindeki kazanımlar, Odada ve tüm işyerlerinde çalışan tüm işçilerin (mühendisler dahil) hakkıdır. Bu hakkı patronlar vermediği gibi, işçi aristokrasisi de bahşedemez. Bu hak ortak mücadele ile kazanılır.

Yaşasın Emekçilerin Ortak Mücadelesi!

Mühendisler TİS Kapsamına Alınmalıdır!

EMEKTEN YANA MÜHENDİSLER