EMO’da Gericiliğe, Sağcılaşmaya, Gerici ve Faşistlerle İşbirliğine Karşı Çağrı - 3

20.03.2020

EMO’da Gericiliğe, Sağcılaşmaya, Gerici ve Faşistlerle İşbirliğine Karşı Çağrı - 3

Yazı dizimizin önceki yazıları:

EMO Genel Merkezi’nin Bu Şaibeli Yönetimin Oluşturulmasında Payı Var

EMO Genel Merkezi’nin durumu, EMO nezdinde bir çok kez tartışma konusu olmuştur. EMO Genel Merkezi, geçmişte şubelerin çatısı olma ve merkez olma sorumluluğunu bir çok kez unutarak kah Ankara Şubesi’ne, kah İstanbul Şubesi’ne, kah diğer şubelere hukuksuz müdahalelerde bulunmuş, kendisini şubelerin yerine koymuş, şubelerden seçimle gelen demokrat iradeleri yok saymış, istihdam ettiği personeller veya paralel yapılanmalar üzerinden şubelere müdahalelerde bulunmuştur.

Maalesef bu kötü gelenek EMO 46. Dönem Yönetimi tarafından da devam ettirilmiştir. Dönem içinde kendi bünyesinde istihdam ettiği bir personel ile açık olarak Ankara Şubesi seçimlerinde ÇÖDM listesinin çalışmasının örgütlenmesi sağlamıştır. Bu anlamıyla ÇÖDM’nin Meslekte Birlik ile işbirliğinde dolaylı olarak sorumluluğu olmuştur.

 

Ankara Şubesi 24. Dönem Yönetim Kurulu’nun Bu Süreçte Konya Temsilciliği ile Toplantı Yapmasını da Doğru Bulmuyoruz

Seçim öncesinde, ‘Meslekte Birlik ile ÇÖDM’nin görüşmeleri’ ve ‘oy vermeleri karşılığında Kayseri ve Konya Temsilciliklerinin şube yapılacağı’ garantisi verildiği duyumları dillendirilmeye başlanınca; 6 Şubat 2020 Perşembe günü yapılan EMO Ankara Şubesi Danışma Kurulu’nda (4) “Meslekte Birlik ile yürütülen bu ilişki biçiminin kabul edilemezliği” beyan edilmiş ve EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu olarak, anılan illerde üye toplantısı yapılmasına ve üyelerin doğru bilgilendirilmesine karar vermiştir.

9 Ocak 2020 Pazar günü saat 13.00’te EMO Konya İl Temsilciliği’nde yapılan toplantıda özetle

 • Konya Temsilciliği’nin şube yapılmayacağı (Konya üyelerinin şube olma isteği vardır.)
 • Şube yönetiminin kendisi ile uyumlu çalışacak temsilciler seçeceği (Konya üyelerinin kendi temsilcilerini seçme isteği vardır.)
 • Delegasyon seçiminin siyasi bir konu olduğu ve şube yönetiminin kendi anlayışı doğrultusunda delegelerini seçeceği (Konya üyelerinin delegasyon talebi vardır)

ifade edilmiştir.

Bu toplantının

 • Ankara’daki demokratların meşru zemini olan Demokrat Danışma Kurulu’nun ortak kararıyla olmasına,
 • Tüm kamuoyuna açık yapılmasına,
 • Meslekte Birlik ile değil, EMO Ankara Şubesi yönetiminin kendi temsilciliği olan Konya Temsilciliği ile yaptığı üye toplantısı olmasına,
 • Konuşulanların tamamının açık olarak kamuoyu ile paylaşılmasına

rağmen seçim sürecinde Meslekte Birlik ile görüşme olarak algılanabilirliğinden, Meslekte Birlik’in muhatap olarak alındığı yargısını besleyebileceğinden, farklı görüşmeleri meşrulaştırabileceğinden dolayı doğru bulmuyoruz.

Ancak şunun da altını çizmek gerekiyor: Bu toplantı hiç bir şekilde, ÇÖDM’nin Meslekte Birlik ile işbirliği sürecini örmek için yaptığı gayri meşru toplantılar ile aynı kategoride değerlendirilemez.

 

Ankara ve İstanbul’daki Demokrat Grupların Çoğundan Ortak Tavır

Seçim sürecinde Ankara’da Meslekte Birlik ile ÇÖDM’nin aleni işbirliği netleşince, EMO’nun demokrat geleneğinin oluşturulmasında çok büyük payları olan birçok grup bu süreci kınayan açıklama yapmıştır.

 • Ankara’dan Devrimci Demokrat Platform, Devrimci Demokrat Mühendisler, Emek Hareketinden Mühendisler ortak açıklamalarında “galibin meslekte birlik unsurlarıyla belirlendiğini” belirtirken;
 • İstanbul’da Emekten Yana Mühendisler, Devrimci Demokrat Mühendisler, Politeknik EMO, İlke Mühendisler, Çağdaş Demokrat Mühendisler ortak imzalı açıklamalarında “gerici ittifak tarafından yapılan müdahaleyi, bu müdahale ile belirlenen yönetim yapılanmasını doğru bulmuyor, kınıyoruz.” demiş ve “bu yapılanmalarla EMO Genel Kurulu da dahil hiçbir ortamda birlikte olunmayacağını” deklare etmiştir.
 • İstanbul’dan Demokratik Platform da farklı bir metin ile “demokratlar arası hukuka, gerici ittifakın dahil olmasına yol açan tavır ve davranışları doğru bulmuyor, kınıyoruz.” demiştir.

Sonuç olarak İstanbul’dan 6, Ankara’dan 3 demokrat grup bu sürece tepki göstermiştir. EMO’da böyle bir refleksin gösterilmesi çok önemlidir ve bunun devamı getirilmeli, yaygınlaştırılmalıdır.

4. Demokrat Danışma Kurulu demokratların ortak hukukunun belirlendiği, oda siyasetinin ortaklaşma üzerinden belirlendiği, demokratların listesinin/listelerinin buradan çıktığı demokratların tek meşru organıdır. ÇÖDM, Demokrat Danışma Kurulu’ndan seçim öncesi ayrılmıştır.

 

Yarın:

 • Bu Süreçte Sınıfta Kalanlardan Bazıları

 • EMO Ankara Şubesi 25. Dönem Yönetimi’nin Dayanılmaz Hafifliği