EMO’da Gericiliğe, Sağcılaşmaya, Gerici ve Faşistlerle İşbirliğine Karşı Çağrı - 4

21.03.2020

EMO’da Gericiliğe, Sağcılaşmaya, Gerici ve Faşistlerle İşbirliğine Karşı Çağrı - 4

Yazı dizimizin önceki yazıları:

Bu Süreçte Sınıfta Kalanlardan Bazıları

Özgür Baretliler’in “Özgürlüğü”: Meslekte Birlik'e Tavır Almama

EMO İstanbul Şubesi Genel Kurul sürecinde İstanbul Demokratik Platform üyelerinden bazıları ayrılmış ve kendilerini İstanbul Şubesi Danışma Kurulu’nda Özgür Baretliler olarak deklare etmiştir. İstanbul’daki tüm demokrat bileşenler demokratların ortak listesi üzerine irade beyanında bulunurken, Özgür Baretliler temsilcisi kürsüden ortak listeye itiraz etmiş ve böyle bir şey olduğunda ayrı liste çıkaracaklarını duyurmuştur.

Tüm gruplar listenin ortaklaşması için emek harcarken, Özgür Baretliler çeşitli gerekçelerle ortalıkta görünmemiş ama ortak listede yer almayı da kendilerine sorun görmemiştir.

Aynı Özgür Baretliler, Ankara’daki Meslekte Birlik müdahalesi olduğunda da benzer tavrı göstermiştir. Acil yapılan toplantılara katılmamış, 5 grubun ortak metni altına veya Demokratik Platform’un tek imzalı metni altına imza atmamıştır. Kısaca bu sürece İstanbul'da yalnızca Özgür Baretliler tavır koymamıştır. Bu tavrının ödülünü, Ankara Şube tarafından kınanmayarak almıştır.

Demokratik Platform’un Tavrı: “Arayı Açmamak” için İlkeyi Feda

Meslekte Birlik müdahalesi sonrasında İstanbul Şube Genel Kurulu’nun hemen öncesinde bir araya gelen İstanbul’daki demokrat mühendisler sürece nasıl müdahale edeceğini tartışmışlardır. Toplantıda Meslekte Birlik ile işbirliğini en sert cümlelerle eleştiren gruplardan biri olan Demokratik Platform, önce taslak metnin özünü değiştirecek, muhatabını yok sayacak şekilde metni yumuşatmaya çalışmış, bu kabul görmeyince imzalamaktan vazgeçmiştir. 5 imzalı metin yayınlanırken, ardında DP kendi metnini yayınlamıştır.

Demokratik Platform’un ittifak hesapları gözeterek yayınladığı kendi metninde,

 • Meslekte Birlik ile işbirliği yapılarak elde edilen yönetimi, “yönetimin kurumsallığı", "Ankara Şube ile yüz yüze bakacağız” gibi anlamsız gerekçelerle kınamamış,
 • Açık işbirliğini silikleştirme amaçlı piyasaya sürülen “ama iki taraf da haksız” manipülasyonuna destek verecek şekilde konunun gerçek muhatabını açıklamasında gizlemeye çalışmıştır.

Ancak tüm bu “taktikler” de fayda etmemiş, Ankara Şubesi yönetiminden “laf yemekten” kurtulamamıştır.

Toplumcu Mühendisler: Ben Yapmadım Gerisini Bilmem

Bu yazı kaleme alındığı zaman Ankara’da Meslekte Birlik ile işbirliği yaparak yönetimi alan ÇÖDM’nin bir bileşeni olan Toplumcu Mühendisler açıklama yapmıştır. 
Açıklamada “EMO Ankara seçimlerinde, kendilerini Anadolu mühendisleri, mühendis hareketi, meslekte birlik vb. olarak tanımlayan yapılarla ve onların temsilcileriyle görüşmedik.” denmiş ve tüm grupların bu doğrultuda beyanda bulunmalarını istemişlerdir.

İstanbul veya diğer şubelerin konuyla bir ilgisi olmadığına ve Ankara Demokrat Mühendisler kendi süreçlerini açıktan beyan ettiklerine göre konunun tek muhatabı ÇÖDM’nin diğer bileşenleridir.

Toplumcu Mühendisler’in Meslekte Birlik ile görüşmediklerini açıklaması yeterli değildir. Seçim sürecinde Meslekte Birlik’in kendi listeleri için açık destekleri var iken, açık beyanları ortadayken, Toplumcu Mühendisler nerededir? Kendi delegelerinin de bulunduğu ÇÖDM delegasyon listesine Kayseri menşeli gerici faşistlerin yazılmasına Toplumcu Mühendisler ne demektedir?

Meslekte Birlik ile oluşturulan bu kirli ittifak kendi bilgisi dışında ve ÇÖDM’nin diğer iki bileşeni olan Direnç ve/veya Çağdaş Elektrik ve Elektronik Mühendisler Platformu tarafından yapıldıysa, Toplumcu Mühendisler istifa edecek ve bunu kamuoyu ile paylaşacak mıdır?

EMO Ankara Şubesi 25. Dönem Yönetimi’nin Dayanılmaz Hafifliği

Meslekte Birlik ile işbirliği sürecine karşı İstanbul’daki demokrat bileşenlerin ortak yazılarının ardından EMO İstanbul Şubesi Yönetimi’ne, EMO Ankara Şubesi’nden ANK_34 sayılı, 21.02.2020 tarihli bir yazı gönderilmiştir. Yazı aynı zamanda WhatsApp ortamında kişiler üzerinden servis edilmiştir.

Yazıda özetle:

 • “16 Şubat 2020 tarihinde yapılan EMO Ankara Şubesi 25. Dönem seçimleri sonucu oluşan Yönetim Kurulu olarak, EMO İstanbul Şubesi Danışma Kurulu bileşenlerinin (bir grup hariç) yayınladığı bildiriler ile yaptığı karalamaları kınıyoruz.
 • Elektrik Mühendisleri Odası Genel Kurulu da dahil olmak üzere sizlerle hiçbir zeminde bir araya gelmeyeceğimizi, yönetim kurulu görev süremiz boyunca sizleri yok sayacağımızı (...) sizlere hatırlatıyoruz.
 • 22 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak olan 42. Dönem Olağan Genel Kurulu’nuza katılmayacağımızı bildiririz.”

denmiştir.

Bu yazı oda tarihinin en ilginç yazılarından biridir. Meslekte Birlik ile işbirliğinde, manipülasyonda oldukça hünerli olanlar; Oda’yı, usulleri, yazı yazmayı ve hatta imzalamayı bile bilmemektedir. Demokratlık sınavından kalanlar, daha ilk günden oda içi işleyiş sınavından da kalmıştır.

 1. İstanbul’dan Meslekte Birlik ile ilgili deklarasyonları yapan EMO İstanbul Şubesi değil İstanbul’daki demokrat gruplardır.
 2. Danışma Kurulu, demokratların ortak zeminidir. İçinden farklı düşüncede demokrat grup ve bireyler vardır.
 3. İstanbul Şubesi Genel Kurulu resmi bir kurumdur.
 4. Küsecekseniz, kırılacaksanız, kınayacaksanız Ankara Şubesi YK üzerinden değil grupsal olarak yapmalısınız.
 5. Yine Merkez Genel Kurulu’nda bir araya gelmeyecekseniz bunu da gruplarınız üzerinden duyurmalısınız.
 6. Genel Kurul’a katılmayacaksanız bunu, grupların tavrını gerekçe göstererek yapamazsınız. 

Koltuk için Meslekte Birlik ile işbirliği yapanların genel kurulda “bizimle” olmayacağını belirtmesi anlamsızdır. EMO Genel Kurulu’nda da ittifak olarak, “EMO Ankara Şube yönetimini aldık, darısı diğerlerine… EMO merkezi de normale çekiyoruz, sıra ile yavaş yavaş” diyenleri aramalısınız.

Öte yandan Meslekte Birlik ile işbirliği yaparak yönetime gelenlerin, Meslekte Birliği hiç sevmeyenlerin belirleyici olduğu EMO İstanbul Şubesi’nin Genel Kurulu’na katılmaması isabetli olmuştur.

 

Yarın:

 • Ciddi Tehlike: Meslekte Birlik’in “Demokratlar” Aracılığıyla EMO’ya Sokulması

 • Demokrat Sıfatı Taşıyıp Meslekte Birlik Oylarıyla Yönetime Gelmek Gayrimeşrudur

 • EMO’daki Demokrat Kamuoyuna Çağrımızdır