EMO’da Gericiliğe, Sağcılaşmaya, Gerici ve Faşistlerle İşbirliğine Karşı Çağrı - 5

22.03.2020

EMO’da Gericiliğe, Sağcılaşmaya, Gerici ve Faşistlerle İşbirliğine Karşı Çağrı - 5

Yazı dizimizin önceki yazıları:

Ciddi Tehlike: Meslekte Birlik’in “Demokratlar” Aracılığıyla EMO’ya Sokulması

Ankara'daki Meslekte Birlik müdahalesinin bir benzeri, EMO Bursa Şubesi Genel Kurulu’nda da yaşanmıştır. Kendisine demokrat diyen iki grubun kırmızı ve mavi renklerle girdiği seçimde, Meslekte Birlik mavi listeye açıktan destek olmuştur. Mavi listeliler tarafından karşılanan gerici faşist unsurlara, sandıklara yönlendirilmiş ve desteği alınmıştır.

Meslekte Birlik’in desteğinin en somut göstergelerinden biri yönetim pusulalarıyla delegasyon pusulaları arasıdaki uçurumdur.

Yönetim Kurulu için kullanılan toplam oy sayısı 929 olup, delege için kullanılan oy sayısı 830’dur. Her iki grup delegasyonda birbirlerine çok yakın oy almalarına rağmen (418 mavi, 412 kırmızı), yönetim pusulalarında 99 kişilik bir oy farkı ortaya çıkmıştır. En az bu oy farkı kadar Meslekte Birlik seçime müdahale etmiştir. (Meslekte Birlik, yönetimde mavi listeye oy vermiş ancak delegasyon listesini sandığa atmamıştır.)

Bursa’daki seçim sürecinden de görüldüğü gibi gerici ve faşistlerle işbirliği konusu Ankara özelinde tekil bir konu değildir. Bursa’da yapılan bu işbirliğini de kınıyoruz.

Demokrat Sıfatı Taşıyıp Meslekte Birlik Oylarıyla Yönetime Gelmek Gayrimeşrudur

Gerek Ankara’da gerekse Bursa’da gerici, faşist unsurlarla gerçekleşen bu kirli ittifaklar Demokrat EMO’nun geleceği için ciddi bir tehlikedir. Bu konuda tüm demokratlar sürece gerektiği gibi müdahale etmezse EMO’nun kaybedilme ihtimali vardır.

EMO, özelleştirmeye karşı mücadelenin bayraktarlığını yapan Tülin Aydın Bakır’dır.
EMO, kaçak elektriğe karşı mücadelede katledilen Hasan Balıkçı’dır.
EMO, ömrünü “bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için” harcayan, TMMOB’nin unutulmaz başkanı Teoman Öztürk’tür.

Tüm devrimci, demokrat, ilerici, çağdaş, yurtsever mühendisler Meslekte Birlik ile aralarına kalın bir çizgi çekmelidir.

EMO’daki Demokrat Kamuoyuna Çağrımızdır

 1. EMO Ankara Şubesi yönetiminde ve kurullarında yer alan ve kendisine devrimci, demokrat, ilerici, yurtsever, çağdaş diyen tüm gruplar bu kara lekeyi yüzlerinde taşımak istemiyorlarsa;
  • öncelikli olarak kurul adaylarını istifa ettirmelidir.
  • bu sürecin içinde doğrudan yer almadılarsa yapanları teşhir etmeli ve özeleştirisini kamuoyuna açık şekilde vermelidir.
  • bu sürecin örgütlenmesinde doğrudan yer aldılarsa tüm sürecin hesabını kamuoyuna açık şekilde vermelidir.
 2. Bu listeyi destekleyen, çalışmasını yapan, bu listeye oy atan ve kendisine devrimci, demokrat, ilerici, yurtsever, çağdaş diyen tüm bireyler;
  • bu kirli ittifakla aralarına kalın bir çizgi çizmelidir.
  • oylarının, desteklerinin suistimal edilmesinin hesabını sormalıdır.
 3. EMO Ankara Şubesi seçim sürecinde bu şaibeli yönetimin oluşturulmasında dolaylı payı olan EMO yönetimi;
  • tüm kamuoyundan özür dilemelidir.
  • Ankara ve Bursa’da oynanan bu kirli oyunun tüm detaylarını ortaya çıkarmalı, kamuoyu ile paylaşmalıdır.
  • EMO merkezi olarak, farklı şubelerin yönetimlerinin oluşturulmasında, demokratlar arasındaki süreçlere müdahale edilmesini mahkum etmelidir.
 4. Ankara ve Bursa Şubeleri’nde Meslek Birlik müdahalelerine maruz kalan tüm devrimci demokrat gruplar;
  • bu süreçlerin detaylarını kamuoyu ile paylaşmalıdır.
  • Meslekte Birlik ittifaklı bileşenlere kaybedilen şubelerin geri alınması için (grup ayrımı yapılmaksızın) tüm devrimci demokrat, ilerici, yurtsever, çağdaş grup ve kişilerle bir araya gelmelidir.
 5. Ankara ve Bursa Şubeleri bünyesinde olmayan tüm devrimci demokrat, ilerici, yurtsever, çağdaş gruplar, kişiler, yönetimler;
  • Odamıza yapılan bu Meslekte Birlik saldırısını açıkça kınamalıdır.
  • Meslekte Birlik unsurlarıyla başta kendi şubeleri olmak üzere hiçbir ortamda bir araya gelmeyeceklerini açık olarak kamuoyuna beyan etmelidir.
 6. Son olarak EMO’daki tüm  devrimci demokrat, ilerici, yurtsever, çağdaş gruplar, kişiler, yönetimler;
  • bu büyük tehlikeye karşı demokrat geleneğin kalıcılığı için tüm diğer ayrımları bir kenara bırakarak, ayrı gayrı demeden bir araya gelmeli ve demokrat seçeneği daha güçlü olarak yeniden örmelidir.
  • Odamızdaki sağcılaşmaya karşı demokrat ilkeleri temel alan, toplumsal mücadeleyi, ücretli ve işsiz mühendislerin örgütlenmesini önüne hedef olarak koyan bir demokrat zemin üzerinde bir araya gelmelidir.
  • EMO’daki gerici, faşist anlayışın yönetimde olduğu şube/şubelerin demokratlar tarafından alınması için ortak bir çalışma başlatmalıdır.

   

  Faşizme Karşı Omuz Omuza

  EMEKTEN YANA MÜHENDİSLER