Emekten Yana Mühendisler

EMEKTEN YANA MÜHENDİSLER KAHVALTI ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU

Emekten Yana Mühendisler, Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyon’un düzenleyeceği “Kriz, Çalışan Mühendislere Etkisi ve İşsizlik” söyleşisinin öncesinde 2 mart cumartesi günü sabah saat 10.00 da PERPA Ticaret Merkezi’nin yanında yer alan Aslı Börek Cafe’de kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Emekten Yana Mühendislerin ayda bir yapılan toplantıların dışında bir araya gelerek kaynaşması hedefiyle düzenlenen kahvaltıya 10 kişi katıldı. Kahvaltıya katılımın 10 kişiyle sınırlı kalmasında cumartesi gününün ücretli çalışan mühendisler için bir iş günü olması etkili oldu.

Açıklama No.1: EMO Yönetiminin Çalışanların Haklarına Yönelik Saldırılarına İzin Vermeyeceğiz

Elektrik Mühendisleri Odası, TMMOB içinde demokrat geleneğiyle bilinen, özelleştirmelere, işten çıkarmalara, nükleere, elektrik zamlarına, kısaca iktidarın halka yönelik saldırılarına kendi alanından müdahale eden köklü bir odadır.
EMO’nun personeli odanın bu kimliğinin oluşmasında en fazla emeği geçenlerdendir. Bu demokrat geleneğin bir sonucu olarak oda personelinin sendikalaşması Oda’da hiçbir zaman sorun olmamış, çeşitli hak talepleri her iki yılda bir yapılan Toplu İş Sözleşmesi(TİS) görüşmelerinde ufak pürüzler yaşansa dahi çözülebilmiştir.

EMO’da İktisadi İşletme Kuruldu!

EMO YÖNETİMİ DEMOKRATİK ODA GELENEKLERİNİ YOK EDİYOR!

12 Eylül süreciyle beraber, emperyalizmin ülkemize dayattığı “özelleştirme ve piyasalaştırma” saldırılarına, üyesine dayanan karşı çıkışı gerçek anlamıyla örgütleyememiş; giderek üyesinden ve üye sorunlarından uzaklaşmış; bunun doğal sonucu olarak da elit bir yöneticiler sınıfının oluşmasına neden olmuş TMMOB ve bağlı odalar, yeni bir adımla birlikte düzenin parçası olma yolunda son sürat ilerliyor.

Yönetim Erkini Elinde Bulunduran Arkadaşlarımızdan Özeleştiri Bekliyoruz!

Emekten Yana Mühendisler gurubu temel ilkeler ve çalışma programı üzerinde ortaklaşan mühendisler tarafından 2010 yılı başında oluşturuldu. Değişik siyasal çevrelerden veya herhangi bir guruba üye olmayan pek çok mühendis bu ilkeler çerçevesinde ortak bir programı gerçekleştirmek için bir arada bulunuyor. Mesleki sorunların ülke ve dünya sorunlarından bağımsız olmadığı gerçeğinden hareket ile günümüzde kapitalizmin uygulamaya çalıştığı neo-liberal politikalara karşı durmanın yollarını arıyor.

EMO İstanbul Şubesinde Yaşanan Gerçekler

Daha öncesinde "EMO İstanbul Şube Yönetiminden Çalışanlarına Emek Düşmanı Tavır: Sürgün" başlıklı açıklamamızı yayınlamıştık. Elektrik Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurulu olayla ilgili çoğunlukla almış olduğu bir karar ile oda imkanlarını kullanarak Demokratik Kamuoyuna Zorunlu Bir Bilgilendirme adında kamuoyuna bir bilgilendirme yazısı yayınlamış, karara karşı çıkan yönetim kurulu üyelerinin şerhlerini görmezden gelmiş, yayınlamamıştır.

EMO İstanbul Şube Yönetiminden Çalışanlarına Emek Düşmanı Tavır: Sürgün

EMO İstanbul Şube teknik görevlilerinin görev yerleri, kendileri ile daha önceden konuşulmadan ve rızaları sorulmadan değiştirilmeye çalışılmaktadır. EMO İstanbul Şube çalışanı mühendislere, 12 Mayıs günü faks aracılığı ile görevlendirme yazıları gönderilerek, 13 Mayıs günü yeni görev yerlerine gitmeleri emredilmiştir. Herhangi bir özel şirkette dahi işi ile ilgili bir değişiklik yapılacağında çalışanların önce rızası sorulurken, mesleki demokratik kitle örgütü olması gereken EMO’da nasıl olur da çalışanlara bir demirbaş gibi davranılabilir, bugün burada yarın şurada dur denilebilir?

Emekten Yana Mühendisler Ön Seçime Çağırıyor

Bizler büyük umutlar ile mühendis olmuş ve her geçen gün mühendislik emeğinin niteliksizleştirildiğine tanık olan, mesleğimizi icra eden mühendisleriz.

Bizler günler geceler boyu çalışıp maaşını dahi alamayan, hasta olma hakkı olmayan, akıl almaz işleri akıl almaz zamanlarda yapan ama hakkını arayacak yer bulamayan ücretli mühendisleriz.

Bizler yıllarca üniversitede okuduktan sonra asgari ücretle dahi iş bulamayan işsiz mühendisleriz.