Emekten Yana Mühendisler

Meydan Boş Değil, Demokratlar Burada!


Şaibeli Grup, 10.11.2022 ve 25.01.2023 tarihlerinde iki ayrı açıklama yaparak uzun yıllar sonra ilk defa neredeyse tüm demokratların ortak iradesiyle belirlenen 48. Dönem Yönetim Kurulu’na saldırmaya çalışmaktadır. Normal koşullarda cevap vermeye bile değmeyecek sığlıkta ifadeler ve çarpıtmalar olmasına, Oda süreçlerini takip eden demokrat kamuyonun bu sürecin çoğunluğunu bilmesine rağmen; konunun genel kitle nezdinde de açığa kavuşturulması ve tarihe not düşülmesi adına, demokratlar olarak kısa da olsa yanıt vermeyi önemli bulduk.

Öğrencilerin Satın Aldığı Bir Okul: Vatan Mühendislik Yüksek Okulu - 2

Özel okulların devletleştirilmesini isteyen öğrenciler 20 Kasım 1967 günü Ankara'ya ulaştı. İki haftada Ankara’ya varan öğrenciler, Bahçelievler kavşağında Ankaralı Yüksek Öğrenci Birlikleri tarafından davul zurna ile karşılandı. 150 öğrenciyi Ankaralı öğrenciler ve halk büyük bir kalabalıkla karşılamıştı.

Kent Konseylerinin İşlevi Nedir, EMO ve TMMOB Ne Yapmalıdır?

2019 EMO İstanbul Şubesi seçimleri ardından şubemiz ve İKK içindeki kent konseyleri ile ilgili tartışma ve çalışmaları takip ediyor ve politik söylem üretiyoruz. Bu konu gerek EMO’nun gerekse birliğimiz TMMOB’nin geleceğinin şekillenmesi adına önemlidir. Odamızın ve birliğimizin ilerici geleneğini sahiplenmek ve büyütmek adına bu başlıktaki görüşlerimizi paylaşmak ve bu tartışmayı tüm toplumcu, demokrat kamuoyu ile genişletmek istiyoruz. Burjuva-liberal fikirlerin geleneklerimize saldırmasına susmak, kimseye şirin görünmek zorunda değiliz.

Emekten Yana Mühendisler Olarak Dayanışma Açıklamamızdır

On yıllardır, meslektaşlarımıza, meslek alanlarımıza, ülkemize ve insanlığa karşı yapılan saldırıların karşısında mücadele eden mühendisler olarak, Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin tepeden inme bir kararname ile atanan kayyum Melih Bulu’ya, iktidarın üniversitelere müdahalesine ve üniversite bileşenlerinin iradelerinin yok sayılmasına karşı başlattığı haklı ve kararlı mücadelelerinin yanındayız.

Hasan Balıkçı Mücadelemizde Yaşayacak

TEDAŞ’da çalışılırken geçici görevlendirme adı altında Şanlıurfa’ya sürgüne gönderilen ve 18 Ekim 2002 tarihinde bölgesel Susurluk olarak adlandırılan güçler tarafından katledilen Hasan Balıkçı'nın katledilişinin bugün 18. yıldönümü. Halk için mühendisliğin, kaçak elektrik kullanımıyla mücadelenin simgesi olan Hasan Balıkçı’yı saygıyla anıyoruz. Anıları mücadelemizde yaşayacak.

YÜRÜTME KURULU TARTIŞMALARINA DAİR

EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu yürütmesinin oluşturulması 23 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar tamamlanamadı. Bu durum, bugüne kadar gerek Şube Danışma Kurullarında ve Merkez Genel Kurulu’nda gerekse kulislerde çokça dile getirildi, bu konu üzerine çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Üyelerimizin sorunlarını gündeme almayanlar, Oda içerisindeki duruşumuza ve emeğimize karşı argüman üretemeyenler, bu konuya dört elle sarıldı. Emekten Yana Mühendisleri ve benzer tavır alan Politeknik’i yürütmenin oluşturulmamasının sorumlusu olarak göstermeye çalıştı.

EMO'daki tüm demokrat grup veya bireyleri bu metne imzacı olmaya çağırıyoruz.

Değerli meslektaşlarımız,

Pandemi ile birlikte, var olan ekonomik ve siyasal krizin daha da derinleştiği zamanlardayız. Küresel düzeyde yaşanan kriz ülkemizde de başta ücretli çalışanlar olmak üzere her kesimden üyemizin yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu süreçte birçok ülkede, vatandaşlarına çeşitli ekonomik destekler sağlanırken ülkemizde destek paketleri yerine IBAN numarası gönderilerek emekçilerden “destek" istenmektedir.