Emekten Yana Mühendisler

Sendika ‘Kapsam Dışı’ Uygulamasında Israr Ediyor. Mühendisler Düşman Değildir!


EMO 48. Dönem Yönetim Kurulu, son TİS görüşmelerine Oda’da çalışan mühendislerin TİS kapsamına alınması hedefiyle oturdu. Mühendislerin örgütü olarak gereğini yapan YK, bu hedefin gerçekleşmesi için TİS masasında ısrarcı oldu. Bu talebe karşı çıkmıyor gibi görünen sendika, bahane diyebileceğimiz “önerisiyle” kapsam içi talebini yokuşa sürdü.

EMO Bünyesinde Yeni TİS Süreci ve Hak Kısıtlayıcı / Anti-Demokratik Uygulamalar


Mühendislerin diğer personellerle aynı haklara sahip olması anlamına gelen TİS kapsamına alınma talepleri hiçbir gerekçe ile reddedilemez. Oda dışındaki çalışma yaşamında, kapsam dışılığa karşı çıkılıp, kendi bünyesinde kapsam dışında tutmayı savunmanın hiçbir gerekçesi olamaz.

Kamu Kaynakları Zenginlere Değil Halka Ayrılsın!


Kurtarma çalışmalarının sonuna geldiğimiz günlerde önümüzde pek çok yapılacak iş durmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasında sorumluluğu olanların tespiti, depremden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve ülke genelinde yapılması gerekenler önümüzde durmaktadır. Şu an için en yakıcı sorunlardan biri de evi yıkılmış, ağır hasar görmüş ve orta hasarlı binalarda yaşayan vatandaşların güvenli barınma ihtiyacıdır.

EMO: AFAD İle Görüşmelerimiz Olumlu Sonuçlandı


6 Şubat 2023'te ülkemizi yasa boğan depremin ardından, 8 Şubat'ta EMO; Çevre, Şehircilik Bak. ve AFAD’a başvurarak, deprem bölgesinin yeniden elektrifikasyonu, malzeme temini, projelendirme ve uygulama konusunda sorumluluk almaya hazır olduğunu bildirmişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer, 9 Şubat'ta Twitter'dan "ne öyle bir yazı, ne de bir talep var. Dünyanın karşılaştığı en büyük afetlerden birini yönetmek için çalışırken, bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık. Şimdi işimizin başına dönüyoruz." diyerek başvuruyu inkar/red etti. Bugün ise AFAD geri adım attı. EMO'nun açıklamasını sizlerle paylaşıyoruz:

Meydan Boş Değil, Demokratlar Burada!


Şaibeli Grup, 10.11.2022 ve 25.01.2023 tarihlerinde iki ayrı açıklama yaparak uzun yıllar sonra ilk defa neredeyse tüm demokratların ortak iradesiyle belirlenen 48. Dönem Yönetim Kurulu’na saldırmaya çalışmaktadır. Normal koşullarda cevap vermeye bile değmeyecek sığlıkta ifadeler ve çarpıtmalar olmasına, Oda süreçlerini takip eden demokrat kamuyonun bu sürecin çoğunluğunu bilmesine rağmen; konunun genel kitle nezdinde de açığa kavuşturulması ve tarihe not düşülmesi adına, demokratlar olarak kısa da olsa yanıt vermeyi önemli bulduk.

Öğrencilerin Satın Aldığı Bir Okul: Vatan Mühendislik Yüksek Okulu - 2

Özel okulların devletleştirilmesini isteyen öğrenciler 20 Kasım 1967 günü Ankara'ya ulaştı. İki haftada Ankara’ya varan öğrenciler, Bahçelievler kavşağında Ankaralı Yüksek Öğrenci Birlikleri tarafından davul zurna ile karşılandı. 150 öğrenciyi Ankaralı öğrenciler ve halk büyük bir kalabalıkla karşılamıştı.

Kent Konseylerinin İşlevi Nedir, EMO ve TMMOB Ne Yapmalıdır?

2019 EMO İstanbul Şubesi seçimleri ardından şubemiz ve İKK içindeki kent konseyleri ile ilgili tartışma ve çalışmaları takip ediyor ve politik söylem üretiyoruz. Bu konu gerek EMO’nun gerekse birliğimiz TMMOB’nin geleceğinin şekillenmesi adına önemlidir. Odamızın ve birliğimizin ilerici geleneğini sahiplenmek ve büyütmek adına bu başlıktaki görüşlerimizi paylaşmak ve bu tartışmayı tüm toplumcu, demokrat kamuoyu ile genişletmek istiyoruz. Burjuva-liberal fikirlerin geleneklerimize saldırmasına susmak, kimseye şirin görünmek zorunda değiliz.