Emekten Yana Mühendisler

Kent Konseylerinin İşlevi Nedir, EMO ve TMMOB Ne Yapmalıdır?

2019 EMO İstanbul Şubesi seçimleri ardından şubemiz ve İKK içindeki kent konseyleri ile ilgili tartışma ve çalışmaları takip ediyor ve politik söylem üretiyoruz. Bu konu gerek EMO’nun gerekse birliğimiz TMMOB’nin geleceğinin şekillenmesi adına önemlidir. Odamızın ve birliğimizin ilerici geleneğini sahiplenmek ve büyütmek adına bu başlıktaki görüşlerimizi paylaşmak ve bu tartışmayı tüm toplumcu, demokrat kamuoyu ile genişletmek istiyoruz. Burjuva-liberal fikirlerin geleneklerimize saldırmasına susmak, kimseye şirin görünmek zorunda değiliz.

Emekten Yana Mühendisler Olarak Dayanışma Açıklamamızdır

On yıllardır, meslektaşlarımıza, meslek alanlarımıza, ülkemize ve insanlığa karşı yapılan saldırıların karşısında mücadele eden mühendisler olarak, Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinin tepeden inme bir kararname ile atanan kayyum Melih Bulu’ya, iktidarın üniversitelere müdahalesine ve üniversite bileşenlerinin iradelerinin yok sayılmasına karşı başlattığı haklı ve kararlı mücadelelerinin yanındayız.

Hasan Balıkçı Mücadelemizde Yaşayacak

TEDAŞ’da çalışılırken geçici görevlendirme adı altında Şanlıurfa’ya sürgüne gönderilen ve 18 Ekim 2002 tarihinde bölgesel Susurluk olarak adlandırılan güçler tarafından katledilen Hasan Balıkçı'nın katledilişinin bugün 18. yıldönümü. Halk için mühendisliğin, kaçak elektrik kullanımıyla mücadelenin simgesi olan Hasan Balıkçı’yı saygıyla anıyoruz. Anıları mücadelemizde yaşayacak.

YÜRÜTME KURULU TARTIŞMALARINA DAİR

EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu yürütmesinin oluşturulması 23 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar tamamlanamadı. Bu durum, bugüne kadar gerek Şube Danışma Kurullarında ve Merkez Genel Kurulu’nda gerekse kulislerde çokça dile getirildi, bu konu üzerine çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Üyelerimizin sorunlarını gündeme almayanlar, Oda içerisindeki duruşumuza ve emeğimize karşı argüman üretemeyenler, bu konuya dört elle sarıldı. Emekten Yana Mühendisleri ve benzer tavır alan Politeknik’i yürütmenin oluşturulmamasının sorumlusu olarak göstermeye çalıştı.

EMO'daki tüm demokrat grup veya bireyleri bu metne imzacı olmaya çağırıyoruz.

Değerli meslektaşlarımız,

Pandemi ile birlikte, var olan ekonomik ve siyasal krizin daha da derinleştiği zamanlardayız. Küresel düzeyde yaşanan kriz ülkemizde de başta ücretli çalışanlar olmak üzere her kesimden üyemizin yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu süreçte birçok ülkede, vatandaşlarına çeşitli ekonomik destekler sağlanırken ülkemizde destek paketleri yerine IBAN numarası gönderilerek emekçilerden “destek" istenmektedir.

Personel Arkadaşlarımıza Dönük EMO 46. Dönem Yönetim Kurulu'nun Aldığı Emek Düşmanı Kararlar Kabul Edilemez!

Meslektaşlarımızın işten çıkarıldığı, çeşitli hak gasplarına uğradığı bu koşullarda EMO Yönetim Kurulu, 46/94 numaralı toplantısında aldığı kararlarla - ve personelle gerçekleştirilen görüşmelerdeki tüm tavırlarıyla - EMO’nun emekten ve halktan yana, demokrat geleneklerini hiçe saymış, emek düşmanı bir tavır sergilemiştir.

EMO’da Gericiliğe, Sağcılaşmaya, Gerici ve Faşistlerle İşbirliğine Karşı Çağrı - 5

EMO, özelleştirmeye karşı mücadelenin bayraktarlığını yapan Tülin Aydın Bakır’dır. EMO, kaçak elektriğe karşı mücadelede katledilen Hasan Balıkçı’dır. EMO, ömrünü “bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için” harcayan, TMMOB’nin unutulmaz başkanı Teoman Öztürk’tür. Tüm devrimci, demokrat, ilerici, çağdaş, yurtsever mühendisler Meslekte Birlik ile aralarına kalın bir çizgi çekmelidir.

EMO’da Gericiliğe, Sağcılaşmaya, Gerici ve Faşistlerle İşbirliğine Karşı Çağrı - 4

Koltuk için Meslekte Birlik ile işbirliği yapanların genel kurulda “bizimle” olmayacağını belirtmesi anlamsızdır. EMO Genel Kurulu’nda da ittifak olarak, “EMO Ankara Şube yönetimini aldık, darısı diğerlerine… EMO merkezi de normale çekiyoruz, sıra ile yavaş yavaş” diyenleri aramalısınız.

EMO’da Gericiliğe, Sağcılaşmaya, Gerici ve Faşistlerle İşbirliğine Karşı Çağrı - 3

EMO Genel Merkezi’nin durumu, EMO nezdinde bir çok kez tartışma konusu olmuştur. EMO Genel Merkezi, geçmişte şubelerin çatısı olma ve merkez olma sorumluluğunu bir çok kez unutarak kah Ankara Şubesi’ne, kah İstanbul Şubesi’ne, kah diğer şubelere hukuksuz müdahalelerde bulunmuş, kendisini şubelerin yerine koymuş, şubelerden seçimle gelen demokrat iradeleri yok saymış, istihdam ettiği personeller veya paralel yapılanmalar üzerinden şubelere müdahalelerde bulunmuştur.